• Samen onderweg richting een inspirerend doel?

Teamcoaching

Tijdens een teamcoaching wordt met het gehele team aan de slag gegaan, met als doel de samenwerking en effectiviteit te verbeteren.

Wens je als team:

  • jullie begrip voor elkaar te verhogen en elkaar beter aan te vullen om zo een sterker team te vormen
  • stil te staan bij de veranderingen waar jullie door gaan en hoe jullie daar kunnen mee omgaan
  • jullie veerkracht te verhogen
  • stil te staan bij jullie onderlinge communicatie
  • meer ruimte te geven aan jullie sterktes
  • vertrekkend van jullie missie en waarden komen tot meer gedragen doelen

ViaVé vertrekt vanuit jullie vraag en zorgt voor een teamcoaching op maat.