• Veranderingen als kans tot groei

Vorming en training

ViaVé verzorgt vorming op maat van jouw team of organisatie mbt onderstaande thema’s.

Verhoog het begrip binnen je team

In een team heeft iedere collega  een eigen stijl, achtergrond en waarden,… Samenwerken blijkt niet altijd eenvoudig. Deze training is gericht op een effectievere samenwerking binnen het team.

Doorheen deze training krijgt men :

 • inzicht  in eigen gedragsstijl, motiverende omstandigheden, sterktes en valkuilen.
 • inzicht in de gedragsstijl van de anderen in het team.
 • tools om te werken aan een bemoedigende sfeer onder collega’s.
 • inzicht en begrip voor elkaars verschillen.
 • inzicht hoe men op een effectievere manier met elkaar kan communiceren en samenwerken.

Het centrale instrument dat daarbij wordt gehanteerd is het DISC-gedragsprofiel. 

 

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de DISC-gedragsstijlen.
 • Invullen van het DISC-gedragsprofiel.
 • Eigen gedragsstijl vaststellen en begrijpen.
 • Ontdekken en leren respecteren van de gedragsstijlen van anderen.
 • Inzicht in stijlen van communiceren.
 • Persoonlijk actieplan opstellen om eigen prestaties te verbeteren.

Methodiek:

Eigen ervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de vorming. In kleine groepen heeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, te verhelderen en aan te scherpen.

 

Bovenstaande training kan ook de basis zijn voor volgende trainingen:

 • ‘Onderlinge communicatie binnen teamwerking’
 • ‘Feedback geven en ontvangen’
 • ‘Communicatie met ouders, familie’
 •  ‘Omgaan met weerstand’
 • Voor beleid en leidinggevenden: ‘Stijl van leidinggeven’
 • Veerkracht
Feedback geven

Feedback geven en ontvangen is een belangrijke basis voor een open en positieve samenwerking. Het blijft echter voor veel mensen een moeilijke zaak.

Omdat iedereen een andere stijl heeft in het geven en ontvangen van feedback, ontstaan vaak misverstanden, onbegrip, frustraties. Door een beter inzicht in onze eigen stijl en die van anderen kunnen we leren van elkaar en elkaar aanvullen. Zo worden onze verschillen een verrijking en ontstaat meer begrip en een betere samenwerking.

 

Inhoud:

 • Begrijpen en toepassen van het DISC-gedragsprofiel.
 • Samenstellen van eigen profiel.
 • Inzicht verwerven in eigen stijl van communiceren, sterktes en valkuilen.
 • Respecteren van de gedragsstijlen van anderen.
 • Handvaten om feedback te geven en te ontvangen.
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan.

Methodiek:

Het centrale instrument in deze vorming is het DISC-gedragsprofiel. Dit beschrijft gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren  van een persoon in een bepaalde omgeving.

Bij deze interactieve vorming wordt aan de slag gegaan met:

 • de DISC- Quick check om eigen stijl te ontdekken.
 • eigen casussen en eigen ervaringen.
 • uitwisselen in kleine groepen.
Verbindende communicatie

Op een effectieve en verbindende manier in gesprek gaan is niet evident. In deze training staan we stil bij wat ons kan helpen respectvol en krachtig te communiceren, rekening houdend met ieders behoeften.

Deze vorming is gebaseerd op het levenswerk van Marshall Rosenberg, de grondlegger van de verbindende communicatie. Hij heeft een 4-stappenmodel van communicatie ontwikkeld: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.

 

Inhoud:

 • Het model van Marshall Rosenberg
 • Inzicht verwerven in de verschillende bouwstenen
 • Toepassen van de verschillende bouwstenen
 • Handvaten om verbindend te communiceren

Methodiek:

Doorheen deze interactieve training worden ervaringsgerichte oefeningen gegeven en wordt aan de slag gegaan met eigen praktijkvoorbeelden.

Omgaan met veranderingen

Situering:

Veranderingen zijn op vandaag een constante en kunnen een grote impact hebben. Ze gaan vaak gepaard met weerstand en emotie, maar indien tijd wordt genomen, zijn ze een kans tot groei. Een verandering  wordt succesvol wanneer ook aandacht wordt besteed aan de transitie: het psychologisch proces dat mensen meemaken bij veranderingen.

Inhoud:

Tijdens deze vorming krijg je meer zicht op:

 • het transitieproces.
 • mogelijke reacties en weerstanden bij veranderingen.
 • wat nodig is om een transitie succesvol te laten verlopen.
 • handvaten om medewerkers goed voor te bereiden en te begeleiden bij veranderingen

Methodiek:

Bij deze interactieve vorming:

 • wordt theorie afgewisseld met de bespreking van concrete situaties.
 • stel je een eigen actieplan op.
Veerkracht

Veerkracht biedt ons de mogelijkheid om op een zinvolle manier met verrassingen of onverwachte tegenslagen om te gaan. Tot op zekere hoogte is veerkracht aangeboren, maar via training is het mogelijk om deze vaardigheid verder te ontwikkelen. Het is dan ook zinvol af en toe stil te staan bij onze eigen veerkracht. Zo kunnen we beter omgaan met veranderingen en energievergende situaties.

Deze training is gebaseerd op het boek ‘Veerkracht’ van Paul Donders.

 

Inhoud:

 • Wat is burn-out en hoe herkennen we de signalen?
 • De verschillende factoren die invloed hebben op onze veerkracht en hoe we die kunnen versterken.
 • Inzicht in eigen reeds aanwezige veerkrachtfactoren
 • Persoonlijke reflectie en actieplan

Methodiek:

Bij deze interactieve vorming:

 • wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen.
 • kan gekozen worden om een wandeling in te bouwen en reflectie via metaforen in de natuur.

Een aanrader

De vorming ‘Omgaan met veranderingen en zorg dragen voor medewerkers en jezelf’ was een schot in de roos. Rijke inhoud, boeiend gebracht en veel aandacht voor groepsdynamiek. Een aanrader voor doeners! A.

Registreer voor een geplande vormingNeem contact